Regler og vilkår

Regler og Vilkår er et sæt rammer for, hvordan vi alle får en god festival – sammen!

Du godkender Regler og Vilkår, når du tilmelder dig som frivillig. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at du læser dem grundigt igennem, så du ved, hvad du har sagt ja til. 

Alder og arbejdstilladelse – Jeg er indforstået med:

– at jeg skal være fyldt 18 år inden d. 25. maj 2024 for at kunne oprette mig som frivillig.

–  at jeg har en gyldig arbejds-/opholdstilladelse, såfremt jeg ikke er statsborger i EU/EØS, Schweiz eller Norden. 

Opgave, vagter og info – Jeg er indforstået med:

– at det er mit eget ansvar at tjekke min e-mail og Ruby for relevant info fra festivalen. 

– at jeg forpligter mig til at orientere mig i Ruby ift. opgavebeskrivelse og -krav, før jeg vælger det team, jeg ønsker at være en del af. 

– at jeg forpligter mig til at orientere mig i Ruby ift. vagttidspunkter og mødested. 

– at jeg møder op til alle mine vagter som aftalt.

– at jeg bliver protokolført hos min Teamleder, når min vagt starter og slutter.

Afbud og kontakt – Jeg er indforstået med:

– at jeg skal overholde deadline for afbud d. 20. maj 2024. Herefter er min tilmelding som frivillig bindende.

– at jeg framelder mig selv via min profil i Ruby, hvis jeg ønsker at melde afbud inden afbudsdeadline d. 20. maj. 

– at jeg skal melde afbud direkte til min Teamleder, hvis jeg er nødsaget til at melde afbud efter afbudsdeadline d. 20. maj. Kontaktinformation på Teamleder findes i Ruby under ”mine teams”.

– at mit afbud skal foregå via opkald, hvis der er under to døgn til min vagt. Hvis min Teamleder ikke besvarer opkaldet, sender jeg en sms. Afbud anses først som korrekt registreret, når der modtages en bekræftelse fra Teamleder.  

– at det er mit eget ansvar at melde korrekt afbud og at jeg selv skal kunne bevise, at jeg har meldt afbud på rette vis.

– at festivalen i særlige tilfælde kan kræve fremvisning af en lægeerklæring. Herefter refunderes udlægget ved fremsendelse af kvittering til volunteer@northside.dk

Depositum, gebyr og blacklisting – Jeg er indforstået med:

– at jeg under min tilmelding indbetaler et depositum på kr. 300. Det fulde depositum returneres efter endt festival, hvis jeg møder op til mine vagter og overholder nærværende Regler og Vilkår.

– at jeg i tilfælde af afbud efter afbudsdeadline mister mit depositum på kr. 300. Dette gælder uanset årsag til mit afbud.

– at jeg kan risikere at blive opkrævet et gebyr på op til kr. 2.700 udover mit depositum i tilfælde af udeblivelse fra vagt uden afbud eller andet alvorligt brud på nærværende Regler og Vilkår. Af samme årsager kan jeg risikere at blive blacklistet som frivillig på festivalen i to år.   

– at der gælder særlige regler for afbud, hvis jeg allerede har afhentet mit armbånd til festivalen.

Melder jeg afbud enten op til festivalen eller torsdag eller fredag under festivalen, skal jeg sende et billede af mit afklippede armbånd som dokumentation til volunteer@northside.dk med emnet ”afklippet armbånd” senest en time efter afbud.

Overholder jeg ikke dette, har festivalen ret til, udover at beholde mit depositum, at opkræve et gebyr på op til kr. 2.700 og blackliste mig.

Melder jeg afbud til en vagt lørdag under festivalen og/eller vagt(er) efter festivalen, vil jeg modtage et gebyr på minimum kr. 1.500.

– at jeg kan risikere at blive sendt til Inkasso, hvis jeg ikke betaler mit gebyr.

Du kan læse mere om depositum og gebyr her.

Straffeattest – Jeg er indforstået med:

– at NorthSide må indhente og håndtere min straffeattest, HVIS det er relevant for den opgave jeg har.

Euforiserende stoffer, alkohol & vold – Jeg er indforstået med:

– at brugen af og handel med euforiserende stoffer er forbudt både på og udenfor vagt på festivalen. Oplever jeg brug eller handel, skal jeg hurtigst muligt kontakte enten min nærmeste leder eller sikkerhedspersonalet på pladsen.

– at jeg ikke må møde påvirket op på min vagt, ligesom det heller ikke er tilladt at drikke alkohol før/under min vagt.

– at det ikke er tilladt at forære noget væk fra en bod/bar eller andet på festivalen. Gratis udskænkning eller udlevering af mad- eller drikkevarer samt snyd med byttepenge vil blive opfattet som tyveri og bliver derfor meldt til politiet.

– at det ikke er tilladt at tage noget fra en bod/bar eller andet på festivalen. Dette opfattes som tyveri og bliver derfor meldt til politiet. 

– at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer. Hverken dem med eller uden alkohol. Dette gælder også vand – dette kan jeg hente i vandposter på pladsen i min udleverede drikkedunk.

– at slåskampe, trusler og lignende ikke accepteres på festivalen.

Krænkende og/eller upassende adfærd – Jeg er indforstået med:

– at krænkende – herunder bl.a. racistisk, sexistisk eller homofobisk – adfærd og/eller udtalelser på ingen måde er acceptabel på festivalen og at sådanne adfærd kan resultere i klippet armbånd og blacklistning. 

– at jeg til hver en tid kan gå til min nærmeste leder eller sikkerhedspersonale, hvis jeg oplever krænkende og/eller upassende adfærd eller på nogen måde føler mig utryg som frivillig. Det er også muligt at henvende sig direkte til Volunteer Management på volunteer@northside.dk

Forsikring – Jeg er indforstået med:

– at jeg er arbejdsskadeforsikret via festivalen. Det er mit eget ansvar at informere min nærmeste leder, såfremt der skulle ske en arbejdsulykke. 

– at mine private genstande og værdigenstande ikke er dækket af festivalen. Det er derfor mit eget ansvar, hvis jeg har computer, telefon eller andet værdifuldt med på festival. 

Presse og artisterne – Jeg er indforstået med:

– at det ikke er tilladt at medbringe båndoptagere, videokamera, spejlreflekskameraer samt professionelt fotoudstyr uden forudgående tilladelse.

– at det er forbudt at tage billeder eller video af artisterne, bede om en autograf eller på anden måde kontakte dem. Jeg respekterer selvfølgelig artisternes privatliv.

– at al kommunikation med pressen foregår gennem ledelsen. Derfor må jeg ikke udtale mig til pressen om festivalen eller på vegne af festivalen. Hvis jeg kontaktes af pressen, henviser jeg til presseafdelingen, som kan kontaktes via presse@dtdgroup.dk.  

Fotografering, droner og videoovervågning – Jeg er indforstået med:

– at festivalen har fotografer på pladsen, som tager billeder af gæster og frivillige til formål at offentliggøre billederne både på festivalens hjemmeside, sociale medier og på festivalpladsen. Jeg har som frivillig mulighed for at anmelde billeder, hvor jeg er identificerbar til festivalen for at få dem slettet, hvis jeg ønsker det.

– at der i perioder vil være droner i afgrænsede områder omkring pladsen. Droneflyvningen er godkendt og overholder retningslinjerne. Billederne er overbliks- og stemningsbilleder. Billederne vil blive brugt til optimering af logistik og markedsføring i forbindelse med festivalen.

Udover nærværende retningslinjer forventes det selvfølgelig, at du altid efterkommer de almindelige regler for god opførsel samt henvisninger fra sikkerhedspersonalet – de er der for at passe på os alle sammen og sikre, at vi alle får en fantastisk festival.